Atlético de Madrid - 2008

1

Imatge renderitzada del disseny d'interior per a l'espai reservat a columbaris en el estadi de l'Atlético de Madrid. Vista de la sala de columbaris - Madrid, 2008

link video

MAVI ® 2009 - Tots els drets reservats