Arquitectura tècnica

Es realitzen les feines pròpies d'arquitecte tècnic:

- Direcció d'execució i control d'obra

- Estudis i plans de seguretat i salut

- Control de materials

- Projectes d'obra menor

MAVI ® 2009 - Tots els drets reservats